Процедури

Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.12.2019
Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката...

още

Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по комплексно почистване (теку...

още

Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.09.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2019
Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 23.07.2019
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още

Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)

Дата на обявяване: 22.07.2019
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2019
Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)....

още

Доставка на тонери с различни марки

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с различни марки по Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Xerox

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Xerox по Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Lexmark

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Lexmark по Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Brother и Canon

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Brother и Canon по Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката HP

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката HP по Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още