Процедури

Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по комплексно почистване (теку...

още

Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.09.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2019
Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 23.07.2019
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още

Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)

Дата на обявяване: 22.07.2019
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2019
Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)....

още

Доставка на тонери с различни марки

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с различни марки по Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Xerox

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Xerox по Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Lexmark

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Lexmark по Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Brother и Canon

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Brother и Canon по Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката HP

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката HP по Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 15.05.2019
Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката...

още