Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Събиране на оферти с обяви

Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други

Дата на обявяване: 25.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 26.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 26.03.2019
Извършване на маркшайдерски измервания...

още

Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на Министерството на енергетиката"

Дата на обявяване: 10.09.2016
Краен срок за получаване на документи: 19.09.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2016
Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на Министерството на енергетиката"...

още