Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешителни за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес

Наръчникът за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес от списъка на ЕС в Република България е изготвен съгласно разпоредбата на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/869 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура. Документът е актуализирана версия на публикувания през 2014 г. на страницата на Министерството на енергетиката, с първа ревизия през 2016 г., Наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 347/2013 г.

Наръчникът определя практически насоки за организаторите на проекти от списъка на ЕС. Предназначен е и за широката общественост, с оглед прозрачност на процеса на реализиране на мащабни инфраструктурни енергийни проекти със статут на възможно най-висока национална значимост. Целта е да се гарантира, че проектите са законосъобразни и организаторите на проекти са придобили всички необходими разрешения във възможно най-кратки срокове в съответствие с българската и европейска нормативна база.

 

Наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешителни за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес от списъка на ЕС в Република България

Версия № 3, април 2024 г.

отпечатай тази страница