Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 483 от 7 юли 2021 г. за едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти от находище "Янкова чешма", участъци "Янкова чешма-север" и "Янкова чешма-юг"

Решение № 483 от 7 юли 2021 г. за едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни м...

още

Разрешение № 450 от 01.04.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дари", разположена в землището на село Кобилино

Разрешение № 450 от 01.04.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дари", разположена в землището на село Кобилино, община Ивайловг...

още

Решение № 243/04.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", област Враца, ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев", гр. София

Решение № 243/04.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варов...

още

Решение № 242/04.04.2016г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Чешмата", община Ивайловград, област Хасково

Решение № 242/04.04.2016г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъ...

още

Решение № 22/19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански

Решение № 22/19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ–скалнооблицовъчни материали – мрамори,...

още