Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Инициатива на Европейската комисия за суровините

Целта на принципите на Европейския съюз за устойчиви суровини е да се съгласуват вижданията на държавите членки за устойчив добив на суровини (от проучването до периода след закриването), както и операциите по преработка в ЕС, и да се определи общата посока към целите за устойчиво развитие.

Принципи на ЕС за устойчиви суровини