Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Прекратени процедури

Заповед за прекратяване - находище Кобилино, уч. Централен

Заповед за прекратяване - находище Роберто

Заповед за прекратяване - находище Чоплака

Заповед за прекратяване - находище Марински дол

Заповед за прекратяване - находище Нова Надежда

Заповед за прекратяване - находище Орехите

Заповед за прекратяване - находище Кобилино, уч. Свети Илия

Заповед за прекратяване - находище Гаганица - дата на валидиране 23.01.2023 г.

Заповед за прекратяване - находище Кошарите - 2 - дата на валидиране 13.01.2023 г.

Заповед за прекратяване - находище Момчил-1 - дата на валидиране 28.04.2021 г.

Заповед за прекратяване - находище Склаве - дата на валидиране 15.04.2021г.

Заповед за прекратяване - находище Стара Тева - дата на валидиране 15.04.2021 г.

Заповед за прекратяване - находище Македонски ниви - дата на валидиране 12.02.2021 г.

Заповед за прекратяване - находище Хера - 2 - дата на валидиране 01.02.2021 г.

Заповед за прекратяване - находище Трай Дянко - дата на валидиране 15.12.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Пастир - дата на валидиране 15.12.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Юлиево - дата на валидиране 25.11.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Черешака - дата на валидиране 25.11.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Орлово - дата на валидиране 19.10.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Лиляч - дата на валидиране 19.10.2020г.

Заповед за прекратяване - находище Коняво - дата на валидиране 19.10.2020г.

Заповед за прекратяване - находище "Силистра"

Заповед за прекратяване - находище "Кариера Тикале"

Заповед за прекратяване - находище "Празнопрът"

Заповед за прекратяване - находище "Джаровски орници"