Твърди горива

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”, участък “Радуловци”, община Сливница, Софийска област, на “Минна компания” ЕООД - гр. София

Р Е Ш Е Н И Е № 541/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – лигнитни въглища, от находище “Алдомировски въглищен басейн”...

още

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от находище "Боров дол", община Твърдица, област Сливен, на "Мин инвест" – ЕООД, с. Боров дол

Решение № 612/16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗПБ – твърди горива – нефтошисти, от н...

още

РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "Боров дол", сключен на 06.12.2005 г. между Министерския съвет на Република България и "Карбон инвест" ООД

РЕШЕНИЕ № 972/14.11.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Концесионен договор за добив на въглища от находище "...

още

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", област Софийска и област София-град

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", разположена на територията на община Костинброд...

още

Решение № 855 от 03.11.2015 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находище "Пернишки въглищен басейн"

Решение № 855 от 03.11.2015 г. За приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионен договор за добив на въглища от находищ...

още

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медко...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди горива – кафяви въглища от участък "Миньор" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", област Кюстендил

Р Е Ш Е Н И Е № 709/08.10.2018 г. ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на твърди ...

още