Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 60/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци "Бойчовата круша – изток" и "Бойчовата круша – запад", област Хасково, на "СМС – Родопи" ООД, София

Решение № 60/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци ...

още

Решение № 59/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и участък "Сулица-1-Север",област Кърджали, на "Гугуланови" – ООД, Кърджали

Решение № 59/20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и...

още

Решение № 985/16.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Ермиовец", община Струмяни и община Сандански

Решение № 985/16.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци...

още

Решение № 659/08.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – варовици, от находище "Луковит"

Решение № 659/08.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – варовици, от находище "Луковит"...

още

Решение № 427/26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище "Гранитово", участък "Гранитово – Централен",област Ямбол, на "Сакарела Мрамор и Гранит" ООД, Елхово

Решение № 427/26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище "Гран...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 609/24.08.2018 г. ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище “Ирма”, област Враца, сключен на 25 май 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 609/24.08.2018 г. ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив н...

още