Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност съгласно чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност съгласно чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност съгласно...

още