Териториални планове за справедлив преход

Покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора

Покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалния план за справедли...

още

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 Г., за изменение и допълнение на програма „Развитие на регионите 2021-2027г.“, включващо нови приоритети, разработени чрез териториалните планове за справедлив преход

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 Г., за изменение и допълнение на програма „Развитие на регионите 2021-2027г.“, включващо нови приоритети, ра...

още

Доклади на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Световната банка във връзка с териториалните планове за справедлив преход

Настоящите доклади са продукти от проекти за техническа помощ, изпълнявани в периода 2020 г. – 2022 г. от "ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД и Между...

още

Министерството на енергетиката публикува доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027"

Министерството на енергетиката публикува доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027"...

още

МЕ И МРРБ предлагат за консултации доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027г." и на териториални планове за справедлив преход

МЕ И МРРБ предлагат за консултации доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "Развитие на регионите 2021-2027г." и на територи...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход на регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход на регионите Стара Загора, Перник и Кюстен...

още