Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разсекретени договори в енергетиката

Списък на валидните договори в енергетиката към 20 март 2013 г.

Списък на сключените договори за достъп до електроразпределителната мрежа за периода 2011 г. - 31.03.2013 г. с ЧЕЗ

Списък на сключените договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа за периода 2007 г. - 31.03.2013 г. с ЧЕЗ

Договор между "Ей и Ес Гео Енерджи" и НЕК

Договор между "Агрополихим" АД и НЕК

Договор между "АК Електрик" АД и НЕК

Договор между "Алкомет" АД и НЕК

Договор между "Амилум България" ЕАД и НЕК

Договор между "Аркадия Сървисис" ООД и НЕК

Договор между "Арсенал" АД и НЕК

Договор между "Асарел Медет" АД и НЕК

Договор между "АСМ - БГ Инвестиции" АД и НЕК

Договор между "Балканфарма Троян" АД и НЕК

Договор между "Берг Монтана Фитинги" АД и НЕК

Договор между "Биовет" АД и НЕК

Договор между "Брикел" ЕАД и НЕК

Договор между "Булгартрансгазгаз" ЕАД и НЕК

Договор между "Булгартрансгазгаз" ЕАД и НЕК

Договор между "Си Енерджи Груп" ЕАД и НЕК

Договор между "Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари" ЕООД и НЕК

Договор между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и НЕК

Договор между "Дружба" АД и НЕК

Договор между "Дунарит" АД и НЕК

Договор между "Тракия Папир" АД и НЕК

Договор между "Е.ОН България Мрежи" АД и НЕК

Договор между "Е.ОН България Продажби" АД и НЕК

Договор между "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД и НЕК

Договор между "Е.В.Т. - Електра Волт Трейдинг" АД и НЕК

Договор между "EDF Trading Limited" и НЕК

Договор между "ЕГЛ България" ЕАД и НЕК

Договор между "Consolidated Continential Commerce Limited" и НЕК

Договор между "ЕЛПАУЪР" ООД и НЕК

Договор между "ЕМКА" АД и НЕК

Договор между "ЕМУ" АД и НЕК

Договор между "Енергийна финансова група" АД и НЕК

Договор между "Енергоремонт - Гълъбово" АД и НЕК

Договор между "Енерджи МТ" ЕАД и НЕК

Договор между "Еолика България" ЕАД и НЕК

Договор между "ЕСП Златни Пясъци" ООД и НЕК

Договор между "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД и НЕК

Договор между "Е.В.Т. - Електра Волт Трайд" АД и НЕК

Договор между "Екстрапак" ООД гр. Велико Търново" и НЕК

Договор между "Екосолар" ЕООД и НЕК

Договор между "ФАЗЕРЛЕС" АД и НЕК

Договор между "Фючър Енерджи" ЕООД и НЕК

Договор между "ГАЛКО" АД и НЕК

Договор между "Гранд Енерджи Дистрибюшън" и НЕК

Договор между "Джи Ви Ай" ЕООД и НЕК

Договор между "Хан Аспарух" АД и НЕК

Договор между "Хан Омуртаг" и НЕК

Договор между "Хаос Инвест-1" ЕАД и НЕК

Договор между "Хаос Инвест-1" ЕАД и НЕК

Договор между "Хевеа КИМ" АД и НЕК

Договор между "Идеал Стандарт Видима" АД и НЕК

Договор между "Интерпром" и НЕК

Договор между "Джордан Продакшън" ЕООД и НЕК

Договор между "Калцит" АД и НЕК

Договор между "Каучук" АД и НЕК

Договор между "КЦМ" и НЕК

Договор между "Кимпекс Енерджи" АД и НЕК

Договор между "Клеърс" ООД и НЕК

Договор между "Когрийн" ООД и НЕК

Договор между "Компания за енергетика и развитие" ЕООД и НЕК

Договор между "Лакпром" АД и НЕК

Договор между "М+С Хидравлик" АД и НЕК

Договор между "МАК" АД и НЕК

Договор между "Метаком - СЛЗ" и НЕК

Договор между "Метизи" АД и НЕК

Договор между "Мини Марица Изток" ЕАД и НЕК

Договор между "NECO S.A." и НЕК

Договор между "Ню - Ко Загора" ЕООД и НЕК

Договор между "Ню - Ко Загора" ЕООД и НЕК

Договор между "БТК" АД и НЕК

Договор между "Оловно - Цинков Комплекс" АД и НЕК

Договор между "ОЕТ - Обединени енергийни търговци" и НЕК

Договор между "Осъм" АД и НЕК

Договор между "Пирин Текс" ЕООД и НЕК

Договор между "Пластхим - Т" АД и НЕК

Договор между ТЕЦ "Марица - изток 2" ЕАД и НЕК

Договор между "Пресков" АД и НЕК

Договор между "Радомир Метал Индъстийз" АД и НЕК

Договор между "РЕС Технолъджи" АД и НЕК

Договор между "Ритъм - 4- ТБ" ООД и НЕК

Договор между "Ритъм - 4- ТБ" ООД и НЕК

Договор между "Рока България" АД и НЕК

Договор между "Санитекс Пейпър Продуктс" ООД и НЕК

Договор между СД "Дигант - Димитров и Григоров" и НЕК

Договор между "Щаткрафт Саут Ийст Юръп" ЕООД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Марица 3" АД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Марица 3" АД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Марица 2" АД и НЕК

Договор между "ТЕЦ Марица 2" АД и НЕК

Договор между "Терем - Хан Крум" ЕООД и НЕК

Договор между "Tinnmar - ind S.A." и НЕК

Договор между "Топлофикация - Бургас" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Бургас" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Перник" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Перник" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Плевен" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Плевен" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация Русе" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация Щумен" ЕАД и НЕК

Договор между "Топлофикация - Сливен" ЕАД и НЕК

Договор между "Уинд Форс БГ" ЕООД и НЕК

Договор между "В и К" ЕООД и НЕК

Договор между "Видахим" АД и НЕК

Договор между "ВМВ - Метал" ООД и НЕК

Договор между "Вратица" ООД и НЕК

Договор между "Уинд Форс БГ" и НЕК

Договор между "Загора Енергжи" ЕООД и НЕК

Договор между "ЗАИ" АД и НЕК

Договор между "Завод за хартия - Белово" АД и НЕК

Договор между "Завод за пружини" АД и НЕК

Договор между "ЗБЕ Партнерс" ЕАД и НЕК

Договор между "Златна Панега цимент" ЕАД и НЕК

Договор между "Екоенерджи солар" ЕООД и НЕК

Договор между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и НЕК

Договор между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и НЕК

Договор между "ЕВН България електро" АД и НЕК

Договор между "ХСЕ България" ЕООД и НЕК

Договор между "Холдиннг Словенске електрарне доо" и НЕК

Договор между "Никипласт - М" ООД и НЕК

Договор между "ЕВН - Каварна" ЕООД и НЕК

Договор между "ЕВН - Каварна" ЕООД и НЕК (за изкупуване на ел. енергия)

Договор 1290/31.01.2013 г. между "Овергаз Инк." АД и "Булгартрансгаз" ЕАД

Договор 1291/31.01.2013 г. между "Овергаз Инк." АД и "Булгартрансгаз" ЕАД