Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Азалия", бласт Велико Търново

Дата на обявяване: 21.11.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Азалия", разположена в землището на с. Драгоево, община Горна Оряховица, о...

още

Заповед № Е-РД-16-553/25.10.2023 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", област Пловдив

Дата на обявяване: 14.11.2023
Заповед № Е-РД-16-553/25.10.2023 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", разположена в землището на село Ръ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Виктори", област Хасково

Дата на обявяване: 10.11.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Виктори", разположена в землищата на с. Плевун и с. Железино, общи...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алтеда", област Благоевград

Дата на обявяване: 17.10.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алтеда", разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, обл...

още

Заповед № Е-РД-16-401/01.08.2023 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Сиана", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 03.10.2023
Заповед № Е-РД-16-401/01.08.2023 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Сиана", разположена в землищата на селата Де...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Николаево", област Стара Загора

Дата на обявяване: 18.08.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Николаево", разположена в землището на гр. Николаево, община Николаево, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", област Ямбол

Дата на обявяване: 11.07.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", разположена на територията на общин...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Деница", област Враца

Дата на обявяване: 06.06.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Деница", разположена в землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Русаля-2", област Велико Търново

Дата на обявяване: 23.05.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Русаля-2", разположена в землищата на с. Русаля и с. Хотница, община Велик...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", област Враца

Дата на обявяване: 02.05.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", разположена на територията на община Мездра и община Рома...

още