Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Маломир-2", област Ямбол

Дата на обявяване: 12.07.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Маломир-2", разположена в землищата на с. Те...

още

Решение № 578 от 25 август 2023 година за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Хан Тервел" чрез конкурс

Дата на обявяване: 18.06.2024
Решение № 578 от 25 август 2023 година за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Хан Тервел" чрез конкурс...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Обретеник", област Русе

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Обретеник", разположена в землището на с. Обретеник, община Борово, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Пчелина", област Русе

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пчелина", разположена в землището на с. Тръстеник, община Иваново, област Р...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Равна гора", област Русе

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Равна гора", разположена на територията на община Иваново, област Русе...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Голица", област Варна

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Голица", разположена в землището на с. Голица, община Долни чифлик, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Орлов камък", област Варна

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Орлов камък", разположена в землището на с. Горен чифлик, община Долни чифл...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Вулкан", област Кърджали

Дата на обявяване: 15.06.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Вулкан", разположена на територият...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Гранитово-2", област Видин

Дата на обявяване: 14.05.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Гранитово-2", разположена в землищата на с. Бела, община Димово и с. Гранит...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Средния баир", област Пловдив

Дата на обявяване: 26.04.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Средния баир", разположена на територията на община Раковски, област Пловди...

още