Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шишманци-3", обл. Пловдив

Дата на обявяване: 29.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шишманци-3", разположена в землището на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив...

още

Заповед № Е-РД-16-93/18.02.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ивон", област Плевен

Дата на обявяване: 15.05.2020
Заповед № Е-РД-16-93/18.02.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ивон", разположена на територията на община Долна Ми...

още

Заповед № Е-РД-16-81/14.02.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кюмк", област Благоевград

Дата на обявяване: 15.05.2020
Заповед № Е-РД-16-81/14.02.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кюмк", разположена в землището на село Крушев...

още

Заповед № Е-РД-16-82/14.02.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Лозен", област Хасково

Дата на обявяване: 15.05.2020
Заповед № Е-РД-16-82/14.02.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Лозен", разположена на територията на област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дороти-1", област Враца

Дата на обявяване: 13.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дороти-1", разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра, област Вра...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Инджова върба-3", област Пловдив

Дата на обявяване: 13.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Инджова върба-3", разположена в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Лили", област Пловдив

Дата на обявяване: 13.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Лили", разположена в землището на с. Татарево, община Първом...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра", област Враца

Дата на обявяване: 08.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра", разположена в землището на село Върбешница, община Мездра, област Враца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Яна", област Благоевград

Дата на обявяване: 08.05.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Яна", разположена в землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград...

още

МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Дънгово", област Кърджали

Дата на обявяване: 21.04.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Дънгово", разположена на територията на общини Кърджали и Момчилград, област Кърджали...

още