Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.11.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", разположена на територията на община Момчилград, обл...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", област Хасково

Дата на обявяване: 14.10.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ликудата", разположена на територията на община Ивайловград, област...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", Софийска област

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Коко", разположена в землищата на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", област Перник

Дата на обявяване: 30.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Каменитец", разположена на територията на община Брезник, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", област Хасково

Дата на обявяване: 26.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Еплика", разположена на територията на община Минерални бани...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.08.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ширините", разположена в землищата на с. Крибул, с. Сатовча и с. Фъ...

още

Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на минни отпадъци в площ "Насипища на рудник Медет", обл. Пазарджик

Дата на обявяване: 19.07.2022
Заповед № Е-РД-16-352/07.06.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за проучване на минни отпадъци в площ "Насипища на рудник Медет", община Златица, област Софи...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Зетьово“,област Стара Загора и област Пловдив

Дата на обявяване: 27.05.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Зетьово“, разположена на територията на община Чирпан, област Стара Загора...

още

Заповед № Е-РД-16-271/04.05.2022 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", обл. Враца

Дата на обявяване: 20.05.2022
Заповед № Е-РД-16-271/04.05.2022 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", разположена в землището на село Г...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шкорпиловци", област Варна

Дата на обявяване: 15.04.2022
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифл...

още