Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обществени поръчки до 2014 г.

Филтрирай по:

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 11.11.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.11.2013
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката ...

още

"Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български, английски, немски, руски, френски, испански, арабски,

Дата на обявяване: 25.10.2013
Крайна дата за подаване на документи: 06.11.2013
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване на администриране и модериране (...

още

"Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България".

Дата на обявяване: 12.07.2013
Крайна дата за подаване на документи: 01.08.2013
Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Концепция за туристическо рай...

още

да не се валидира Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 31.10.2012
Краен срок за получаване на документи: 01.12.2012
Крайна дата за подаване на документи: 11.12.2012
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана к за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Избор на предприятие за предоставяне на обществени...

още