Търгове

Търг с тайно наддаване на движима вещ - частна държавна собственост: 1 (един) брой употребяван автомобил "Хюндай", модел "Санта Фе СМ" собственост на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 22.03.2019
Краен срок за получаване на документи: 29.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2019
Министерство на енергетиката обявява търг с тайно наддаване на движима вещ - частна държавна собственост: 1 (един) брой употребяван автомобил "Хюндай", модел "Санта Фе СМ"...

още