Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", област Благоевград

Дата на обявяване: 23.04.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", разположена на територията на с. Хвостяне и с. Долно Дряново, община Гърмен, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", област Монтана

Дата на обявяване: 23.04.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", обл. Враца

Дата на обявяване: 13.04.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", разположена в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Благовец", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Благовец", разположена в землищата на с. Лъки и с. Копривлен, община Ха...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Аварата", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Аварата", разположена в землището на село Светлен, община Кирково, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Али-2", област София

Дата на обявяване: 12.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Али-2", разположена на територията на община Ихтиман, област Софияе...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Александра-2", област Търговище

Дата на обявяване: 05.03.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Александра-2", разположена в землището на село Ловец, община Търговище, о...

още

Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ема", обл. Враца

Дата на обявяване: 16.02.2021
Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в землищата на село Царевец и село Кален, община Мезд...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кърчовото", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", област Ловеч

Дата на обявяване: 12.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", разположена в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч...

още