Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Брестака", обл. Стара Загора

Дата на обявяване: 13.08.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Брестака", разположена в землищата на с. Зимница и с. Шаново, общ. Мъглиж...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", област Ямбол

Дата на обявяване: 20.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", разположена на територията на община Елхово и об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тръновица", област Русе

Дата на обявяване: 16.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тръновица", разположена във землището на село Обретеник община Борово, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Фунията", област Кърджали

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Фунията", разположена в землището на с. Първица, община Кирково, област К...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Никола", област Пазарджик

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Никола", разположена във землището...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", разположена на територията на община Кирково, област Кърджал...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кирковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кирковото", разположена във землището на сел...

още

МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", област Благоевград

Дата на обявяване: 25.06.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", разположена на територията на община Кресна, област Благоевград...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 18.05.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", разположена на територията на община Кирково, област Кърджа...

още