Покани на търговски дружества за предоставяне на финансови услуги

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

Дата на обявяване: 13.02.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020
"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга "Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски до...

още

Покана от "Булгартрансгаз" ЕАД за представяне на оферти за финансова услуга

Дата на обявяване: 04.10.2019
Краен срок за получаване на документи: 17.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.10.2019
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга "Финансиране", т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни р...

още

Покана за представяне на предложение за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на БЕХ ЕАД

Дата на обявяване: 16.02.2018
"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за н...

още

Покана от "Булгартрансгаз" ЕАД за представяне на оферта

Дата на обявяване: 18.01.2018
Покана за представяне на оферта за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “От...

още

ПОВТОРНА ПОКАНА от "Минпроект" ЕАД, гр. София за предоставяне на оферта

Дата на обявяване: 06.11.2017
Крайна дата за подаване на документи: 10.11.2017
"Минпроект" ЕАД обявява повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги...

още

Покана от "Минпроект" ЕАД, гр. София за представяне на оферта

Дата на обявяване: 29.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2017
"Минпроект" ЕАД набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги...

още