Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Ели дере", област Пазарджик

Дата на обявяване: 24.12.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Ели дере", разположена в землището...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алба", област Хасково

Дата на обявяване: 24.12.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алба", разположена в землищата на селата Глумово, Карловско и Чучул...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Филис-Сандпит", обл. Монтана

Дата на обявяване: 12.12.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Филис-Сандпит", разположена в землищата на гр. Монтана и с. Студено буче,...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хари", обл. Враца

Дата на обявяване: 10.12.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хари", разположена в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. ...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дупката", обл. Хасково

Дата на обявяване: 10.12.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дупката", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ “Острица”, обл. Русе

Дата на обявяване: 02.11.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ “Острица”, разположена в землището на с. Острица, общ. Две могили, обл. Ру...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ “Друмче”, област Кърджали

Дата на обявяване: 26.10.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ “Друмче”, разположена на територията на община Момчилград и о...

още

Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-640/13.10.2021 г. за прекратяване на производството по подадено заявление за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Райкова круша", област Ямбол

Дата на обявяване: 13.10.2021
Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-640/13.10.2021 г. за прекратяване на производството по подадено заявление за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ ...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", обл. Враца

Дата на обявяване: 12.10.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", разположена в землищата на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", област Пловдив

Дата на обявяване: 14.09.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", разположена на територията на община Асеновград, обла...

още