Становища на АОП по запитвания

Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.) 06.11.2014 Становище на АОП с вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г. otgovor_aop_chl.47,_al._10_ot_zop

Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г. 06.11.2014 Запитване от Министерството на икономиката и енергетиката до АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки zapitvane do AOP