Обяви

Филтрирай по:

Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-640/13.10.2021 г. за прекратяване на производството по подадено заявление за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Райкова круша", област Ямбол

Дата на обявяване: 13.10.2021
Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-640/13.10.2021 г. за прекратяване на производството по подадено заявление за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ ...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", обл. Враца

Дата на обявяване: 12.10.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", разположена в землищата на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", област Пловдив

Дата на обявяване: 14.09.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Яковия чифлик - 2", разположена на територията на община Асеновград, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Брестака", обл. Стара Загора

Дата на обявяване: 13.08.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Брестака", разположена в землищата на с. Зимница и с. Шаново, общ. Мъглиж...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", област Ямбол

Дата на обявяване: 20.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Мамарчево", разположена на територията на община Елхово и об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тръновица", област Русе

Дата на обявяване: 16.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тръновица", разположена във землището на село Обретеник община Борово, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Фунията", област Кърджали

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Фунията", разположена в землището на с. Първица, община Кирково, област К...

още

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Никола", област Пазарджик

Дата на обявяване: 06.07.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Никола", разположена във землището...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", разположена на територията на община Кирково, област Кърджал...

още