Обяви

Филтрирай по:

Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ема", обл. Враца

Дата на обявяване: 16.02.2021
Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в землищата на село Царевец и село Кален, община Мезд...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Винище”, обл. Благоевград

Дата на обявяване: 12.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Винище”, разположена в землищата на с. Кладенци и с. Струмешница, общ. Петрич, обл. Благоевград...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", област Ловеч

Дата на обявяване: 12.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", разположена в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч...

още

Заповед № Е-РД-16-697/02.12.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Терес", обл. Враца

Дата на обявяване: 18.12.2020
Заповед № Е-РД-16-697/02.12.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Терес", разположена в землището на село Горн...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лари", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.12.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лари", разположена в землищата на с. Полянец и с. Душниково, община Джебел, област Кърджали...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-1", област София и област Враца

Дата на обявяване: 10.11.2020
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-1", разположена на територията на община Своге и община Б...

още

Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", област Враца

Дата на обявяване: 16.10.2020
Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", разположена в землищата на селата Ца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра-изток", обл. Враца

Дата на обявяване: 13.10.2020
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Тангра-изток", разположена в землищата на с. Старо село, общ. Мездр...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Крумовица", обл. Кърджали

Дата на обявяване: 18.09.2020
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, обл. К...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Коприва", разположена на територията на община Кюстендил, област Кюстендил

Дата на обявяване: 28.08.2020
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Коприва", разположена на територията на община Кюстендил, област Кюсте...

още