Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Али-2", област София

Дата на обявяване: 12.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Али-2", разположена на територията на община Ихтиман, област Софияе...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Александра-2", област Търговище

Дата на обявяване: 05.03.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Александра-2", разположена в землището на село Ловец, община Търговище, о...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кърчовото", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали...

още

Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ема", обл. Враца

Дата на обявяване: 16.02.2021
Заповед № Е-РД-16-70/02.02.2021 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в землищата на село Царевец и село Кален, община Мезд...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", област Ловеч

Дата на обявяване: 12.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Черна вода", разположена в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Винище”, обл. Благоевград

Дата на обявяване: 12.02.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Винище”, разположена в землищата на с. Кладенци и с. Струмешница, общ. Петрич, обл. Благоевград...

още

Заповед № Е-РД-16-697/02.12.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Терес", обл. Враца

Дата на обявяване: 18.12.2020
Заповед № Е-РД-16-697/02.12.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Терес", разположена в землището на село Горн...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лари", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.12.2020
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лари", разположена в землищата на с. Полянец и с. Душниково, община Джебел, област Кърджали...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-1", област София и област Враца

Дата на обявяване: 10.11.2020
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-1", разположена на територията на община Своге и община Б...

още

Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", област Враца

Дата на обявяване: 16.10.2020
Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", разположена в землищата на селата Ца...

още