Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кирковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 29.06.2021
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кирковото", разположена във землището на сел...

още

МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", област Благоевград

Дата на обявяване: 25.06.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", разположена на територията на община Кресна, област Благоевград...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", област Кърджали

Дата на обявяване: 18.05.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", разположена на територията на община Кирково, област Кърджа...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Биковото", област Хасково

Дата на обявяване: 07.05.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Биковото", разположена в землищата на селата Брусино, Планинец и Сборино, община Ивайловград,...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бенчовото", област Кърджали

Дата на обявяване: 07.05.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бенчовото", разположена в землищата на селата Седловина и Широко поле, ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", област Монтана

Дата на обявяване: 23.04.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", област Благоевград

Дата на обявяване: 23.04.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Симона", разположена на територията на с. Хвостяне и с. Долно Дряново, община Гърмен, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", обл. Враца

Дата на обявяване: 13.04.2021
МЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", разположена в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Благовец", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Благовец", разположена в землищата на с. Лъки и с. Копривлен, община Ха...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Аварата", област Кърджали

Дата на обявяване: 16.03.2021
Министерството на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Аварата", разположена в землището на село Светлен, община Кирково, обла...

още