Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 647 от 11.09.2020г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - варовици от находище "Поп Кралево", с. Главан, общ. Силистра, обл. Силистра, с правоприемника на концесионера

Решение № 647 от 11.09.2020г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - варовиц...

още

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 20.01.2020 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КРАЧОЛА", УЧАСТЪК "ЦЕНТРАЛЕН", С. БОЯДЖИК

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 20.01.2020 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО...

още