Строителни материали

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КАНАРАТА", ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 12 АПР

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТ...

още