Строителни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ДЕВЕНЦИ“, УЧАСТЪК “ЗАПАДЕН” И УЧАСТЪК “ИЗТОЧЕН“, РАЗП

РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗ...

още

Решение № 647 от 11.09.2020г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - варовици от находище "Поп Кралево", с. Главан, общ. Силистра, обл. Силистра, с правоприемника на концесионера

Решение № 647 от 11.09.2020г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - варовиц...

още