Решение № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици, от находище "Тервел - Бонево", община Тервел, област Добрич на "Пътно строителство" АД, гр. Пловдив

отпечатай тази страница