Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 484 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Хриси", обл. Кърджали

Разрешение № 484 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Хриси", разположена в землищет...

още

РЕШЕНИЕ № 98/16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък "Север" и участък "Запад",община Аврен,област Варна,на "Темос-ГМ" ЕООД,гр. София

РЕШЕНИЕ № 98/16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище ...

още

РЕШЕНИЕ № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от находище "Ралица, Участък 1 и Участък 2",област Кърджали, на "Евробент", ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, ...

още

РЕШЕНИЕ № 220/21.04.2017 г. за приемане на предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на каолинова суровина и кварцови пясъци, от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, за продължаване на срока с 10 години

РЕШЕНИЕ № 220/21.04.2017 г. за приемане на предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на каолинова суровина и кварцови п...

още

Разрешение № 460 от 17.10.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Трънливата нива", област Велико Търново

Разрешение № 460 от 17.10.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Трънливата нива", разположена ...

още

Решение № 945/10.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – органогенни варовици, от находище "Селска река", разположено в землището на с. Докт

Решение № 945/10.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – ин...

още

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", гр. Симеоновград

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", разположена в землището на гр...

още

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", област Кърджали и област Хасково

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", разположена на твери...

още

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – баритна суровина, от находище "Тевни дол", област Благоевград, сключен на 24.06.2004 г

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индус...

още

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", област София

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пя...

още