Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Новини и акценти

За обществено обсъждане

МЕ и МРРБ предлагат за консултации Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на програма "развитие на регионите“ 2021-2027 г. и на териториални планове за справедлив преход

В съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката започват процедура за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник.

Антикорупция

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg; Пишете ни

Пресцентър: Тел.: +359 2 9263 116,

+359 2 9263 288, +359 2 9263 304; press.energy@me.government.bg