Разпродажба на активи

Филтрирай по:

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи находящи се в землището на с. Смоляновци, област Монтана и с. Церово, община Своге...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи находящи се в землището на гр. Плевен, с. Елешнища, община Разлог, област Благоевград и гр. С...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.01.2020
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.01.2020
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 21.08.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 21.08.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян ...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.04.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.04.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още

Решение № РД 09-13/17.04.2019 г. на ликвидатора на "Редки метали" ЕООД (л) за прекратяване на обявен търг

Дата на обявяване: 18.04.2019
Решение № РД 09-13/17.04.2019 г. на ликвидатора на "Редки метали" ЕООД (л) за прекратяване на обявен търг с тайно наддаване за продажба на Електропровод 6 Kv, находящ се в землището на с. Елешница...

още

Продажба на активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово

Дата на обявяване: 19.03.2019
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на Eлектропровод 6 Kv...

още