Процедури

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 21.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 28.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 28.10.2020
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2020
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 05.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2020
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2020
Краен срок за получаване на документи: 12.03.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2020
Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 31.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 09.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 09.02.2020
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.01.2020
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2020
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management за срок от 3 години

Дата на обявяване: 23.12.2019
Краен срок за получаване на документи: 13.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2020
Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Config...

още

Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.12.2019
Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката...

още

Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по комплексно почистване (теку...

още