Строителни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 782 ОТ 20.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЛАТИТОАНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЧУКИТЕ", ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 782 ОТ 20.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПО...

още

РЕШЕНИЕ № 786 ОТ 20.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ТРАХИАНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЯБЪЛКОВО", ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 786 ОТ 20.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПО...

още

РЕШЕНИЕ № 809 ОТ 27.12.2019 Г. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПЯСЪК В НАХОДИЩЕ "МАНИЦА", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВИНИЦА НА ГР. ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 809 ОТ 27.12.2019 Г. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПЯСЪК В НАХОДИЩЕ “МАНИЦА“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ...

още