Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Владимир Малинов

Владимир Малинов

Служебен министър на енергетиката

Владимир Малинов е роден на 3-ти юни 1976 г. в град Сливен. Завършил е магистратура по право в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски".

От март 2018 г. до 2024 г. Владимир Малинов е изпълнителен директор на българския национален газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД. В този период дружеството реализира редица стратегически проекти за подобряване на енергийната свързаност и постигане на реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ както в България, така и в региона на югоизточна Европа. Преди да поеме управлението на газовия оператор е ръководил управление "Правно" в "Булгартрансгаз", където отговаря за процесите, свързани с регулаторни въпроси, отношенията с европейските институции, сертифицирането и отделянето му, както и прилагането на пазарните кодекси на ЕС в областта на природния газ.

През 2019 г. Владимир Малинов е избран за председател на Съвета на директорите на  "Газов хъб Балкан" – първата газова борса у нас. От януари 2021 г. е член на Борда на директорите на Gastrade S.A. – проектната компания, която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис. В края на 2021 г. Малинов е избран за член в Борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ – ENTSOG, с което страната ни участва активно в планирането и развитието на газовите мрежи за постигане на енергийния преход чрез създаване на условия за използване на водород.

От 2018 г. Малинов е член на Управителния съвет на Българска асоциация природен газ, както и в настоятелството на Минно-геоложкия университет "Свети Иван Рилски".

От август 2008 г. до юни 2010 г. е началник отдел "Пазарни проучвания и управление на стратегически проекти" в дирекция "Политика по въоръженията" в Министерство на отбраната. В периода от март 2003 г. до август 2008 г. е работил последователно като старши и главен експерт в дирекция "Правно-нормативна дейност" в Министерство на отбраната.

Владее английски и немски език.

 

отпечатай тази страница