Дружества с държавно участие

Връзки към интернет страниците на дружества от системата на Министерството на енергетиката с държавно участие:

"Български енергиен холдинг" ЕАД

"Национална електрическа компания" ЕАД

"Булгартрансгаз" ЕАД

"Булгаргаз" ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

"Мини Марица-изток" ЕАД

ДП "Радиоактивни отпадъци"

"Минпроект" ЕАД, гр. София

 

 

Агенцията за публичните предприятия и контрол съобщава, че, във връзка с възникнал технически проблем с интернет страницата й, електронната платформа за продажба на имоти трябва да се достъпва на следния адрес:

estate-sales.uslugi.io.