Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативна дейност в енергетиката", дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативна дейност в енергетиката", ди...

още

Класиране на кандидата въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция СЕУКС

Класиране на кандидата въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в к...

още

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергети...

още

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енерге...

още