Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, дирекция ЕСПУЕР

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Енергийна ефективнос...

още