Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка", дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление при кризисни ситуации и отбранително-м...

още

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт“ в отдел "Връзки с обществеността и протокол", дирекция "Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт“ в отдел "Връзки с обществеността и протокол", дирекция "Финанси,...

още

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел "Връзки с обществеността и протокол", дирекция "Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване"

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел "Връзки с обществеността и протокол", дирекция "...

още