Обяви за конкурси

"началник на отдел", отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка", дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Дати за подаване на документи: 01.07.2022 - 11.07.2022
Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "началник на отдел", отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка", дирекция СЕУКС...

още