Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия

Дата на обявяване: 11.01.2016
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2016

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9049502 в РОП с предмет: "Разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия"

Публична покана

Документация с приложения

Протокол (14.04.2016 г.)

Договор (18.04.2016 г.)

Информация за освобождаване гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка (12.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществени поръчки (17.09.2016 г.)