Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разработване на Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води

Дата на обявяване: 12.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 22.05.2015
Крайна дата за подаване на документи: 22.05.2015

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9041673 за разработване на Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води.

Офертите ще бъдат отворени на 25.05.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката на ул. "Триадица" 8, гр. София.

Публична покана

Документация и приложения

Протокол (10.06.2015 г.)

Договор (публикуван на 01.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 11.09.2015 г.)

Информация за освобождаване гаранции за изпълнение (публикувано на 05.11.2015 г.)