Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Юли", област Благоевград

Дата на обявяване: 31.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Юли", разположена в землищата на гр. Хаджидимово и на села Абланица, Петрелик и Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35.

Х [m]

Y [m]

1

4598783,1

238828,4

2

4598769,8

238893,9

3

4598818,0

238926,6

4

4599393,1

239170,0

5

4599454,2

239335,5

6

4599403,8

240141,5

7

4599340,8

241051,1

8

4599700,1

241444,7

9

4599614,1

241738,2

10

4599456,1

241815,3

11

4599423,1

241842,3

12

4599395,9

241879,8

13

4599368,8

241986,5

14

4599336,8

242106,7

15

4599305,6

242146,9

16

4599293,1

242242,6

17

4599294,8

242404,9

18

4599312,9

242418,3

19

4599372,9

242445,6

20

4599431,5

242517,2

21

4599463,1

242671,0

22

4599444,7

242863,3

23

4599384,6

242860,8

24

4599344,8

242951,0

25

4599121,6

243100,3

26

4598854,2

244262,6

27

4598758,5

243979,3

28

4599077,7

242995,4

29

4599338,4

242700,4

30

4599254,8

242424,1

31

4599273,4

241993,9

32

4599527,8

241489,8

33

4599360,1

241260,3

34

4599440,6

241330,4

35

4599562,0

241432,5

36

4599581,7

241482,4

37

4599582,1

241518,6

38

4599532,5

241622,4

39

4599495,2

241672,6

40

4599516,7

241689,5

41

4599557,3

241682,4

42

4599627,9

241610,9

43

4599642,9

241537,4

44

4599637,6

241463,0

45

4599597,2

241397,6

46

4599543,6

241324,0

47

4599523,0

241301,5

48

4599403,3

241211,3

49

4599338,7

241196,9

50

4599293,6

241145,1

51

4599240,9

241060,2

52

4599234,6

241022,7

53

4599205,4

240929,3

54

4599193,7

240897,6

55

4599157,5

240855,5

56

4599114,4

240747,4

57

4599357,0

239696,1

58

4599278,2

239395,0

59

4598804,8

239008,9

60

4598737,1

238896,7

61

4598756,3

238819,1