Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Новини и акценти

Енергийната сигурност, диверсификацията и новите ядр ...

Сътрудничеството в областта на ядрените технологии за граждански цели, изграждан ...

Министър Радев: Югоизточна Европа има потенциал за п ...

Диверсификацията на енергийните доставки, развитието на водородната икономика и ...

Газов Хъб Балкан стартира процедура за избор на клир ...

Министерството на Енергетиката информира заинтересованите страни, че „Газов Хъб ...

За обществено обсъждане

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи. С проекта на Наредба се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхранение на тези карти и регистри. Проектът предвижда специализираните карти и регистри да се създават и поддържат от операторите на електропреносната и на електоразпределителните мрежи. Тези дружества може да възлагат и на правоспособни лица по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър набирането и поддържането в актуално състояние на специализирани данни за енергийните обекти и съоръжения.

Антикорупция

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg; Пишете ни

Пресцентър: Тел.: +359 2 9263 116,

+359 2 9263 288, +359 2 9263 304; press.energy@me.government.bg