Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Одит по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия

Дата на обявяване: 16.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9046859 в РОП с предмет: "Одит по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия".

Публична покана

Документация

Разяснение 20.10.2015 г.

Протокол с приложения (23.11.2015 г.)

Договор фаза 1 (22.12.2015 г.)

Договор фаза 2 (22.12.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка - фаза 1 (21.01.2016 г.)