Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 03.05.2018

Решение (03.05.2018 г.)

Договор (29.08.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (29.08.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (25.10.2019 г.)