Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Процедури

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 31.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 09.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 09.02.2020
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.01.2020
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2020
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management за срок от 3 години

Дата на обявяване: 23.12.2019
Краен срок за получаване на документи: 13.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2020
Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Config...

още

Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.12.2019
Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката...

още

Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на услуги по комплексно почистване (теку...

още

Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.09.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2019
Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 23.07.2019
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още

Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)

Дата на обявяване: 22.07.2019
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2019
Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)....

още

Доставка на тонери с различни марки

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с различни марки по Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още