Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Р Е Ш Е Н И Е № 904/11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Скрибин", община Сатовча, област Благоевград, на "МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ" ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е № 904/11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище "Скри...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 574/13.08.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище “Плаки”, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на “Геотул” ЕООД, гр. София

Р Е Ш Е Н И Е № 574/13.08.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище “Плаки”, разположено в зем...

още

РЕШЕНИЕ № 425/26.06.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", община Мездра, област Враца, на "Маронас" ООД - Враца

РЕШЕНИЕ № 425/26.06.2018 г. ЗА предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "...

още

Решение № 728/27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Равнище – 2", участъци "Централен" и "Източен", област Враца, на "Йотов стоун" ЕООД

Решение № 728/27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – ва...

още

Решение № 218/21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, на "Токсан" ООД, гр. Враца

Решение № 218/21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", р...

още