Доставка и техническа поддръжка на специализиран софтуер ArcGIS for INSPIRE за нуждите на дирекции ПРКК към Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.12.2019

Решение (02.12.2019 г.)

Договор (16.01.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 14.01.2020 г., публикувано на 16.01.2020 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (19.04.2021 г.)