Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разработване на "Технико-икономически модели" за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия

Дата на обявяване: 19.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2015
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9041923 с предмет: "Разработване на "Технико-икономически модели" за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия".

Публична покана

Документация

Протокол (10.06.2015 г.)

Договор (01.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 02.09.2015 г.)

Допълнително споразумение (17.09.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информация за освободена гаранция за участие по договор за обществена поръчка (20.11.2015 г.)