Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2016

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9053065 в РОП с предмет: "Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море".

Публична покана

Документация

Разяснение (20.04.2016 г.)