Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2016

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9053021 в РОП с предмет: "Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на енергетиката".

Публична покана

Документация

Протоколи (29.07.2016 г.)