Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 26.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката и енергетиката отправя публична покана към всизки заинтересовани участници с предмет: "Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката " при четири обособени позиции:

1. Застраховка на имущество;
2. Застраховка "Гражданска отговорност";
3. Застраховка "Злополука на лицата в МПС";
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на "Пълно автокаско".
Краен срок за подаване на оферти: 07.10.2014 г., 17.30 ч.
Публична покана
Документация и приложения