Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2015
Краен срок за получаване на документи: 13.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 13.03.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на енергетиката публикува публична покана с номер 9039407 за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката.

Офертите ще бъдат отворени на 16.03.2015г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката на ул. "Триадица" 8, гр. София.

 

Публична покана

Документация и приложения

Доклад

Протокол (публикуван на 29.04.2015 г.)

Присъствен лист

Договор (публикуван на 11.05.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 10.06.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 30.06.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 21.07.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 12.08.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.10.2015 г.)

Информация за приключен договор и освободена гаранциия за изпълнение (20.11.2015 г.)